Rente of interest is een vergoeding voor het gebruik van krediet.

Lange Rente
vergoedingRente of interest is een vergoeding voor het gebruik van krediet. Terug naar de grondstoffen en de beursgenoteerde mijnbouwbedrijven. De gemiddelde variabele rente is weergegeven met een liggend streepje. Na een periode van spectaculaire prijsstijgingen van de meeste grondstoffen cfr. De hoofdsom is het bedrag van de lening of het resterende bedrag van de lening bij de aanvang van een nieuwe rentevaste periode. Eurozone sprake is van een robuuste economische groei. We rekenen voorlopig nog op een verder stijgende rente. Engelse term voor het rendement op effecten zoals dividend of rente uitgedrukt in een percentage.

Ter overweging Als de koers van een verguisd aandeel niet verder zakt, ondanks de vele negatieve adviezen en artikels erover, dan is dit aandeel de moeite waard om bekeken te worden Contrary Investor. De yield-ratio geeft de verhouding weer tussen het gemiddelde rendement op staatsleningen en het gemiddelde dividendrendement op aandelen. De vraag die vele beleggers bezighoudt is te weten of deze zwakte een opportuniteit biedt om posities te versterken of dat dit integendeel een eerste waarschuwing was dat de top nabij is.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.