Alle rentevormen nader verklaard

rentevorming
rentevormen

Bij rentevormen gaan wij nader in op alle rentemogelijkheden. Naast de variabele rente, de korte, middellange en lange rente worden ook specifieke renteproducten, zoals de rentemarge, de rentemix en de plafondrente besproken.

Variabele hypotheekrente

De variabele rente (1 tot 3 maanden vast) verandert mee met de geldmarktrente, waardoor de lasten maandelijks of per drie maanden kunnen wijzigen.Variabele rente kan op elk gewenst moment omgezet worden naar vaste rente.

Er wordt getoetst op basis van 6% rente, hetgeen betekent dat bij positieve toetsing u eventueel stijgende lasten gemakkelijk kunt betalen.

Korte hypotheekrente (van 1 tot en met 5 jaar)

Bij de korte rentevast periode wordt de rente in de gekozen periode niet gewijzigd. Alhoewel de rente wat hoger ligt dan de variabele rente, wordt het hebben van lage vaste lasten als een voordeel ervaren.

Er wordt getoetst op basis van 6% rente, hetgeen betekent dat zo lang de rente onder de 6% blijft u de lasten gemakkelijk kunt betalen.

Middellange hypotheekrente (van 6 tot 10 jaar)

Gedurende een redelijk lange periode staat de rente vast en daarmee kiest u voor meer zekerheid.

Er wordt getoetst op basis van de werkelijke rente, hetgeen betekent dat zo lang de rente onder de 6% ligt u een aanzienlijk hogere hypotheek kunt krijgen dan bij toetsing op basis van 6% rente.

Lange hypotheekrente (10 jaar en langer)

Bij de lange rentevast periode kiest u voor zekerheid. In die lange periode kunnen de maandelijkse lasten niet meer wijzigen.

Er wordt getoetst op basis van de werkelijke rente, hetgeen betekent dat zo lang de rente onder de 6% ligt u een aanzienlijk hogere hypotheek kunt krijgen dan bij toetsing op basis van 6% rente.

Margerente

Bij de margerente, ook wel genoemd bandbreedte of rentedemper, wordt de variabele rente (6-maands euribor + vaste opslag + vaste dempingspremie) pas gewijzigd als een bepaalde afgesproken bandbreedte wordt gepasseerd. De bandbreedtes zijn:

Contractperiode 5 jaar vast Bandbreedte 1%, 2% en 3%

Contractperiode 10 jaar vast Bandbreedte 2% en 3%

Contractperiode 15 jaar vast Bandbreedte 3%

Stel u heeft gekozen voor een contractperiode van 10 jaar met een bandbreedt van 2% en een rente van 4%. Zolang de variabele rente, gedurende 10 jaar, zich beweegt tussen de 2% en de 6% wijzigt de rente niet. Stel dat de variabele rente stijgt naar 6,5%. U betaalt dan 4,5% rente. Komt de rente weer binnen de bandbreedte van 2% en 6% dan betaalt u weer 4% rente. Kortom: een variabele rente zonder rentestress.

Er wordt getoetst op basis van 6% rente, hetgeen betekent dat zo lang de rente onder de 6% blijft u de lasten gemakkelijk kunt betalen.

Middelrente

Het rentepercentage wordt jaarlijks op de herzieningsdatum aangepast.Jaarlijks wordt de dan geldende rente opgeteld bij de 9 voorafgaande jaren. Daarna wordt dit getal gedeeld door 10. Bij het afsluiten van de hypotheek wordt de huidige rente 10 jaar meegeteld.

Voorbeeld Rekenmethode

Jaar 1: 5% (5,0x10):10 = 5%

Jaar 2: 6% (5,0x9+6):10 = 5,1%

Jaar 3: 5,5% (5,0x8+6+5,5):10 = 5,15%

Er wordt getoetst op basis van de werkelijke rente, hetgeen betekent dat zo lang de rente onder de 6% ligt u een aanzienlijk hogere hypotheek kunt krijgen dan bij toetsing op basis van 6% rente.

Plafondrente (5 of 10 jaar)

De te betalen rente bestaat uit een variabele rente met een opslag. De te betalen rente zal tijdens de looptijd niet boven het tevoren vastgesteld plafond uitkomen. De plafondrente is dus een rente die enerzijds de voordelen biedt van de variabele rente en anderzijds de zekerheid van de vaste rente. Bij rentedalingen profiteert u van het variabele karakter en bij rentestijgingen heeft u de zekerheid dat u nooit meer betaalt dan het van te voren vastgestelde plafond.
Er wordt getoetst op basis van 6% rente, hetgeen betekent dat zo lang de rente onder de 6% blijft u de lasten gemakkelijk kunt betalen.

Rentemix

De rentemix bestaat uit de rentemix kort , middellang en lang. Het doel van de rentemix is om rentevoordeel te behalen. Er zijn naast de 1 jaar vast renteperiode 2 andere rentevast periodes. Op verschillende tijdstippen loopt een deel af. Onderstaande rentemix laat zien de werking van de rentemix zien. Elke bank stelt zijn natuurlijk haar eigen rentemix samen met als doel te profiteren van de korte rente en om het renterisico te beperken. RenteMix 1 jaar vast 3 jaar vast 6 jaar vast 10 jaar vast 15 jaar vast 20 jaar vast

Kort 30% 50% 20%

Middellang 30% 50% 20%

Lang 30% 50% 20%

Het doel van de rentemix kort is om ongeveer 0,50% lager uit te komen dan het 5 jarige tarief.

Het doel van de rentemix middellang is om ongeveer 0,60% lager uit te komen dan het 10 jarige tarief.

Het doel van de rentemix lang is om ongeveer 0,70% lager uit te komen dan het 15 jarige tarief.

Het renterisico kan op een nog betere manier gespreid worden door risicovolle hypotheken wat langer vast en andere hypotheekvormen wat korter.

Er wordt getoetst op basis van een gewogen gemiddelde rente. Bij het deel van de 1 en 3 jarige rente wordt getoetst op basis van 6% en de andere rentevast periodes worden getoetst op basis van de werkelijke rentes


Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.