Schuldregelen is het geheel van activiteiten in het kader van het regelen van (problematische) schulden.

Schuldregelen
(problematische)Schuldregelen is het geheel van activiteiten in het kader van het regelen van problematische schulden. Bij een schuldregeling kan een combinatie van schuldbemiddeling en schuldsanering voorkomen. Lenen of kopen op afbetaling is tegenwoordig heel normaal. Dan maakt u een overzicht van al uw schulden inventarisatie. Deze brochure geeft in duidelijke taal aan hoe iemand met schulden hulp kan vragen. Uitgangspunt is dat u probeert al uw schulden helemaal af te lossen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.