Slaapproblemen zijn met stip de grootste zorg van ouders met jonge kinderen.

Kinderen
SlaapproblemenBedplassen is een lastig probleem, maar gelukkig zijn er verschillende middelen die kunnen helpen. Het ene gezin hecht eraan dat iedereen tot en met het toetje aan tafel blijft zitten, terwijl in het andere de tafel alleen gebruikt wordt om aan te knutselen eten doet men dan met een bord op schoot voor de tv. Probeer dit moment voor te zijn, door op tijd aan tafel te gaan. Aan de ene kant is een tweede zwangerschap meer ontspannen dan een eerste, je bent immers een ervaren moeder. Een grote brand of dijkbreuk? Een stroomstoring die drie dagen duurt? Misschien dat het jouw deur eens niet voorbijtrekt. Gebruik geen harmonica-hekjes, want die zijn al jaren geleden uit de handel genomen wegens onveiligheid. De twee vermiste meisjes uit Luik werden dood gevonden in een afwateringskanaal. Neusjes werden dichtgeknepen zodat de lepel eindelijk naar binnen kon.

Bedenk ook dat een kind dat te laat eet, later inslaapt en vaak onrustiger slaapt. Hoe moet dat dan met het ontbijt? Lastig! Maar simpel oplosbaar. OutSight Travel organiseert individuele reizen naar verre bestemmingen. Een vechtpartijtje op een school in Maarssen haalde de landelijke media, omdat er beelden verschenen op Internet. Geklets! Klets met elkaar op het prikbord of in de chatbox. Hij overtreedt alle regels van goed fatsoen en goede manieren. Het overbrengen van virussen is vrijwel uitgesloten.

Vroeger haalden ouders afschuwelijke dingen uit om een kind te laten eten. Al was het alleen maar om ze geen plee-figuur te laten slaan als ze eens een keer ergens te eten worden gevraagd. Hebt u een klacht, en de leverancier geeft niet thuis? Kijk bij Klagen, recalls om uw recht te halen. Justine Pardoen en Remco Pijpers schreven er een boek over.

Vanaf 1 juni van dit jaar zal er ook gevaccineerd worden tegen pneumokokken. Stuur ons jouw reisverhaal en win een weekendje in een kindvriendelijk luxe appartement in Oostende. Moet je als ouder kiezen tussen vrij opvoeden of autoritair opvoeden? Natuurlijk niet. Wat daar ook bijhoort, is dat je met regelmaat aan elkaar vertelt hoe lekker het eten is, en dat degene die het heeft klaargemaakt een complimentje verdient.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.