Soorten spaarrekeningenEr zijn vele soorten spaarrekeningen.

Voordeel Uit Sparen En Beleggen
spaarrekeningenErDe fiscale behandeling van de eigen woning verandert niet en dit betekent dat de aftrek van de hypotheekrente volledig blijft gehandhaafd. De waarde op mijn fiscaal overzicht is lager dan het voor mij belegde bedrag. De aflossingsvrije hypotheek met onbeperkte looptijd zal worden aangepakt. Het toptarief gaat van 60 naar 52 procent; het middelste schijftarief wordt 42 procent nu 50 en het laagste tarief wordt 32,9 en 36,85 procent.

Als partner worden aangemerkt gehuwden en geregistreerde partners. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Helaas kan ook uw spaargeld zich niet onttrekken aan het leed dat belastingen heet.

In tegenstelling tot de spaarloonregeling spaart men niet voor contante bedragen, maar voor vrije tijd. De bestaande tariefstructuur wordt gehandhaafd, maar de tarieven worden verlaagd.

Hoe langer u uw geld belegt, hoe groter de kans op een hoog rendement door stijging van de koersen. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.