Staat in voor boekhouding en woonkrediet te Nieuwerkerken.

Krediet
Nieuwerkerken.Hoe dat komt? Wij bieden u kennis en kunde in geldzaken. Het maandelijkse termijnbedrag dat u moet betalen, bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel. Extra aflossen kan onbeperkt en zonder extra kosten. De looptijd staat niet vast, u kunt immers steeds weer opnemen wat is afgelost. Het doel van de lening geeft aan of je de betaalde rente en kosten met de belastingen mag verrekenen. Aan het eind van het jaar ontvangt u bij de meeste banken ook een jaaroverzicht van de betaalde rente. Goed voor de waarde van het huis en voor uw eigen woonplezier. Vraag direct de vrijblijvende offerte aan en profiteer van onze lage rente.

Onbeperkt meer of volledig aflossen, zonder extra kosten. Aan individuele maatwerk producten zijn aanvullende voorwaarden verbonden. Bij het afsluiten spreekt u een maximum leenbedrag af. Overige cosumptieve bestedingen zijn fiscaal niet aftrekbaar.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.