Stichting Schulden Vrij Leven is aangesloten bij de ANVS.

Schulden Hulp
aangeslotenAls u iets aan uw schuld wilt doen, moet u eerst proberen gebruik te maken van vrijwillige schuldhulp. Als een schuld niet wordt afgelost, wordt deze alleen maar groter. Soms biedt een leningvan De gemeente en de vrijwillige hulpverlening bieden vaak hulp bij het opstellenhiervan.

Stichting Schulden Vrij Leven is aangesloten bij de ANVS. De achterstand kan niet binnen 12 maanden worden ingelopen. Wilt u als gemeente ook worden vermeld of gegevens aangepast zien? Mail ons dan. Op de 18e verjaardag veranderd er veel voor ouders en kind.

Dat u bereid bent om te proberen waar mogelijk uw inkomen te verhogen. De bank stuurt gelijk een brief waarin staat dat, als je een studentenrekening opent, de roodstand op de bankrekening verhoogt mag w. Kortom, wacht niet tot het echt te laat is, hoe eerder hoe beter.

Wanneer?De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. Het is nog onbekend of en wanneer er een herdruk komt. Openbaarheid van informatieDe informatie is niet openbaar.




Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.