Stop met hypotheekrente-aftrek

rentevorming
hypotheekrente-aftrek

De hypotheekrente-aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren.

Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.

De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'. Volgens het CPB is het beter om 'dergelijke regelingen af te bouwen', omdat de overheid zich beter kan richten op het steunen van lage inkomens.

Het kabinet hoeft zich niets aan te trekken van de CPB-notitie. Het stelt de aftrek niet ter discussie, maar de laatste tijd klinken vaker geluiden om de regeling voor huiseigenaren te herzien. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bijvoorbeeld pleitte een jaar geleden voor het geleidelijk afbouwen ervan.

In de Tweede Kamer is de linkse oppositie onder aanvoering van de PvdA voorstander van het verder beperken van de aftrekpost. Daarvoor is echter geen Kamermeerderheid te vinden.

Het paarse kabinet besloot al dat alleen de rente voor de eigen woning aftrekbaar is. Aan vakantiehuisjes betaalt de fiscus sindsdien niet meer mee. Het huidige kabinet snoeide verder in de aftrek.

Huiseigenaren moeten de winst op hun oude huis investeren in hun nieuwe woning. Wie dat weigert, mag de rente van de nieuwe woning niet meer helemaal aftrekken.

Het CPB schrijft in het advies dat de verzorgingsstaat in zijn huidige vorm op termijn niet handhaafbaar is, onder meer als gevolg van de vergrijzing. Inkomenssteun moeten kabinetten van de toekomst daarom alleen nog geven aan mensen die het echt nodig hebben.

De notitie is door het CPB geschreven op verzoek van de Kamer, die er in april over spreekt. Later dit jaar komen de rekenmeesters van het kabinet met een omvangrijker rapport over de toekomst van de verzorgingsstaat.

'Schrap AOW'
De AOW kan maar beter geschrapt worden omdat het geld dat het kabinet er voor uittrekt grotendeels bij daadkrachtige ouderen terecht komt.

Het pensioen was oorsponkelijk volgens het CPB bedoeld om mensen te helpen die zonder steun niet konden rondkomen. De overheid kan beter gerichte maatregelen nemen, zodat het geld bij deze groepen terecht komt.

D66-minister Brinkhorst (Economische Zaken) kieperde het idee meteen in de prullenbak. De AOW staat voor dit kabinet niet ter discussie.


Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.