Uitkeringen uit zogenaamde Saldo Lijfrente worden niet geaccepteerd.

Gemiddelde Rente
geaccepteerd.Met de verschillende rentevaste periodes van uw persoonlijke Rentemix kunt u fors besparen op uw maandlasten. Dit is niet bijzonder lang, maar voor winkels niet ongebruikelijk. Hoge spaarrente en volop opnamevrijheid? Wilt u veilig sparen en profiteren van een hoge rentevergoeding? En kunt u uw spaargeld minimaal een jaar vastzetten? Dan zijn de flexibele spaardeposito's van Friesland Bank iets voor u. De relatief lage huurprijzen bevorderen tevens de verhuurbaarheid. Indien de uitkering van de lijfrente loopt tot overlijden van de begunstigde, kunnen de inkomsten uit lijfrente volledig worden beschouwd als vast inkomen. Deze hoge leverage heeft een verhogend effect op het rendement, maar vergroot het risico van het fonds. Uitkeringen uit zogenaamde Saldo Lijfrente worden niet geaccepteerd. De rente op de kapitaalmarkt stijgt sinds januari van dit jaar. De werkelijke totale prijs van het krediet kan hier derhalve van afwijken.

Deze theoretische uitkomst is gebaseerd op een ongewijzigd rentetarief gedurende de gehele looptijd. Bank of Scotland verstrekt geen hypotheken aan samenlevingsvormen van meer dan 2 personen. Bovendien heeft u met verschillende rente vast perioden minder last van rente schommelingen. Degene die het taxatierapport opmaakt mag op geen enkele wijze zijn betrokken bij de transactie van verkoop of financiering. Indien de lijfrente uitkering tijdelijk is, wordt het inkomen meegeteld voor de periode dat de ontvangst van gelden zeker is. Vraag uw Postbank Hypotheekadviseur naar de actuele tarieven. De huurprijzen in de winkels liggen onder het marktgemiddelde van de regio's. De rente van de hypotheek is variabel met een rentecap en -floor voor vijf jaar.

Grote kans dat u fors kunt besparen op uw maandlasten, in vergelijking met maar één leningdeel met een rentevast periode voor het geheel van bijv. De maximale looptijd van een bouwdepot bedraagt zes maanden. Natuurlijk zijn ook andere looptijden en rentevaste periodes mogelijk.

Want bij verlenging van de rentevast perioden geldt de nieuwe rente maar voor een gedeelte van de hypotheeksom en niet voor de gehele som. Het afsluiten van een opstalverzekering, die dekking biedt tegen brand, storm, blikseminslag en andere gebeurtenissen van deze strekking, is verplicht voor het afsluiten van een hypotheek. Postbank neemt deel aan het Bureau Kredietregistratie in Tiel om gegevens met betrekking tot kredietwaardigheid op te vragen. Dit voorbeeld is een krediet op basis van hypothecaire dekking. Aanvragers met een EU-nationaliteit zijn alleen toegestaan indien zij Nederlands belastingplichtig zijn en minimaal 3 jaar lang een vast inkomen in Nederland hebben genoten.

De volledige offerte voor de verzekering inclusief definitieve premie volgt na ondertekening en retourzending van de hypotheekofferte. De looptijd van de verzekering dient gelijk te zijn aan de looptijd van het bijbehorende leningdeel. Een tweede hypotheek op uw huidige woning is alleen mogelijk indien de 1e hypotheek ook bij Bank of Scotland loopt.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.