Uw huidige hypotheek kent een resterende rentelooptijd van 59 maanden.

Rente Ontwikkeling
rentelooptijdDit deel van de hypotheek wordt dan beschouwd als een consumptief krediet. Dit is het uitgebreide rapport van het voorbeeldadvies bij de oversluittoets. De meeste hypotheken kennen een looptijd van 30 jaar.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.