Van myn geheymen, 't graf des eervergeeten woekers.

Stadsbank Van Lening
eervergeetenVan myn geheymen, 't graf des eervergeeten woekers. Hebt gy 't laatste, en mist gy 't eerste, kom by my. Het laagste bedrag dat de Stadsbank uitbetaalt, is vijf gulden. Als je met Tuinenburg praat, zie je jezelf bij de balie op een groot televisiescherm, een videoband loopt mee voor de veiligheid. Als de klant het goud na drie maanden niet komt ophalen, wordt het nog een aantal maanden bewaard.

Op de 18e verjaardag veranderd er veel voor ouders en kind. De bank stuurt gelijk een brief waarin staat dat, als je een studentenrekening opent, de roodstand op de bankrekening verhoogt mag w. De hoogste beleensom die tot nu toe werd uitgegeven in Amsterdam was een miljoen gulden voor juwelen. Dit vijfcijferige telefoonnummer is bereikbaar binnen en buiten Amsterdam. De kredietgids biedt u onafhankelijke en overzichtelijke kredietinformatie. Dit filiaal isázowel voor sieraden als voor gebruiksgoederen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.