Vooral studenten met een prestatiebeurs doen een beroep op de IB-Groep.

Lenen Studenten
prestatiebeursInmiddels hebben 924 duizend Nederlanders een langlopende schuld bij de IB-Groep. Heeft u een nieuwstip of een mooie nieuwsfoto? Mail RTLNieuws. Als u deze toeslag structureel ontvangt, mag u deze meerekenen in uw salarisbepaling.

Er was een rustige sfeer, waar iedereen zijn punten kon maken. De maandelijkse lasten hangen onder andere af van het type lening en het gewenste leenbedrag. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van onderwijs.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.