Vroeger was de schandpaal het middelpunt van de gemeenschap.

Schandpaal
gemeenschap.Vroeger was de schandpaal het middelpunt van de gemeenschap. Op deze ruimte gaan wij verder met deze aloude volkse traditie. In 1975 werd de schandpaal opnieuw in eigen midden gebracht. Als Administrator ging hij lekker van start maar hij liet zich intimideren door de schreeuwerds van VK. De schandpaal aan de Bormte werd ter zijner nagedachtenis opgericht.

Henk Klomp looft een beloning uit van 25000 gulden voor diegene die hem een advocaat kan leveren die zijn zaak tot een eerlijk en redelijk einde kan brengen en daarbij het feilen van het juridische systeem als zodanig aan te vechten. Conferentie en doofpotacties van de overheid met kruisverbanden naar het koningshuis schade toebrengen aan de democratische structuur van ons land. In dit dossier gaat het Gemeentebestuur niet vrijuit.

Op het gemeentehuis liggen nog 1400 onverkochte DVD's.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.