Want inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen.

Rocks Sparen
NederlandersWant inmiddel sparen miljoenen Nederlanders elektronisch tijdens het winkelen. Iets, waarvoor je anders toch nooit het geld opzij zou leggen. Maar U kunt daarnaast ook met deze pas gaan sparen voor uw sportclub, vereniging, school of kerk. Als U zich namelijk aanmeldt als spaarder voor een van de deelnemende clubs ontvangt die club elke keer als U bij ons tankt 1 eurocent per liter. Acties zijn altijd geldig voor een bepaalde periode.

De betreffende club ontvangt het opgespaarde totaalbedrag jaarlijks contant. Want een spaarprogramma biedt je wel de gelegenheid om ongemerkt iets moois binnen handbereik te krijgen. Er kunnen maximaal 4 personen per bon van de korting profiteren.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.