Wat is een prestatiebeurs. Als je een prestatiebeurs hebt, ontvang je de studiefinanciering en OV-Studentenkaart eerst als rentedragende lening.

Lening Studiefinanciering
studiefinancieringStudiefinanciering is een overheidstoelage voor studenten, in het studentenjargon afgekort tot stufi. Lees hier hoe drie studenten vertellen over hun financiŽn. In dat soort gevallen is het mogelijk om de lening direct na je eerst studiejaar al in een gift te laten omzetten. Als je een eenjarige master hebt afgerond is dat gelijk aan een vierjarige opleiding en krijg je vier jaar omgezet in een gift. Deze lening wordt omgezet in een gift, op het moment dat je binnen tien jaar een diploma in het hoger onderwijs haalt. Maak een afspraak met een studentendecaan als je van deze regeling gebruik wilt maken. Alle aangelegenheden rond studiefinanciering worden verzorgd door de Informatie Beheer Groep in Groningen.

In bijzondere gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan er een beroep gedaan worden op particuliere fondsen, het noodfonds of het medisch sociaal fonds. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld. Alle ambities rond de kenniseconomie ten spijt gaat het kabinet toch extra geld halen bij de student. Hiervan kan sprake zijn in geval van ziekte, handicap of bijzondere omstandigheden van tijdelijke of structurele aard. Virtuele rondleidingNeem een kijkje op de campus van Erasmus.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.