We zijn namelijk een incassobureau dat werkt met het no cure, no pay systeem.

Incasso
incassobureauDe vereniging heeft zich ten doel gesteld een verantwoorde werkwijze van incasso. Mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis en ervaring van haar leden. Professionele incasso leidt tot snellere betaling van uw vorderingen, verkort de gemiddelde debiteurentermijn, verbetert uw cashflow en verkleint de kans op schade als gevolg van non-betaling. De deurwaarder kan niet uw hele loon of uitkering in beslag nemen.

Europees marktleider op het gebied van Credit Management Services en incasso. Is een Stichting die de door haar deelnemers geïncasseerde gelden waarborgt in geval van faillissement van één van haar deelnemers. Misschien wel zo klein dat u denkt, als ik dit via een incassobureau laat innen, kost het meer dan dat het opbrengt. Vervolgens kan hij eisen dat de bank uw geld aan hem betaalt. We zijn namelijk een incassobureau dat werkt met het no cure, no pay systeem. Naar onze mening is dat het omlaag brengen van de schuld die Uw klanten bij U hebben, om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijke situatie.

Startportal voor incassobureaus en deurwaarders, debiteurenbeheer, creditmanagment en juridisch advies. Om dit te bereiken zal elke situatie apart moeten worden bekeken, geen bedrijf is immers gelijk. Online databank met incassozaken, gegevens van de debiteur, van de crediteur, van de vordering en eventueel het incassobureau. Als dan later wordt ontkend, dat u gereageerd heeft, moet u dit bewijzen. Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk. Als de schulden op tijd en correct worden betaald, is er meestal niets aan de hand. Een eerste stap zal in de meeste gevallen een herinnering zijn.

Wie geld heeft geleend, moet dit terugbetalen, meestal met rente. Snelheid, doortastendheid, know-how én gezond verstand zijn de sleutelwoorden bij de behandeling van uw dossiers. Deze kan dan nagaan of hij iets aan het gelegde beslag kan doen. Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Daarbij wordt vooruitstrevend gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatisering en internet, maar zal de menselijke factor altijd de beslissende rol blijven spelen. Voor alle vragen over en problemen met debiteurenbeheer, de werkwijze is altijd conform de wensen van de klant.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.