Zakelijk sparen tegen de hoogste rente van Nederland zonder voorwaarden.

Rente Spaarrekening
voorwaarden.Stichting of vereniging sparen tegen de hoogste spaarrente. Internetbankieren zonder kosten en zonder beperkende voorwaarden. Zakelijk sparen tegen de hoogste rente van Nederland zonder voorwaarden.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.