Zo bespaart u tientallen Euro's per maand op uw hypotheek.

Nieuwbouw Hypotheek
tientallenZo bespaart u tientallen Euro's per maand op uw hypotheek. De koopsom van een nieuwbouwwoning wordt betaald in termijnen. Voor en tijdens de bouw kunt wijzigingen aanbrengen aan de nieuwbouwwoning.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.